Hun werk als ontwerper verkent nieuwe vormen van intimiteit die verder gaan dan de menselijke ervaring en tijdschaal. Aldaar waar data van een object gescheiden wordt van het object zelf, en het Zelf in zichzelf kritisch bevraagd wordt. De welbekende ‘glitch’ binnen het gedrag van slimme technologie wordt heroverwogen en gebruikt als communicatiemiddel.

Ze verdiept zich in de complexiteiten van (niet-)menselijk gedrag, psychologie, sociale vraagstukken, evenals het digitale en het esoterische. Hun werk geeft ruimte aan diverse vormen van bewustzijn, die conventionele normen uitdagen en de mogelijkheden van onconventioneel ontwerp omarmt.

Binnen deze ruimte gebruikt hen speculatieve scenario's waar (afgedankte) objecten, of ze nu huishoudelijk zijn of uit de natuur komen, een nieuwe en opwindende rol krijgen in het leven. Door wetenschappelijk onderzoek, filosofische- en queer theorieën te integreren met een persoonlijk poëtisch element, laat het mensen met een vervreemd maar verwonderd gevoel achter; een wereld ervaren waarin het eigen bestaan nietszeggend is.

Vanwege hun diepe verbondenheid en affiniteit met het niet-menselijk leven, vindt hen het interessant om hun persoonlijke ervaringen te vergelijken met die van een levenloos object; ze plaatst zich in een kwetsbare positie naast de anderConsent Pods2022
Collaborator: Laura A Dima
This Art Fair Amsterdam 2022view Consent Pods

The Consent Pods is an interactive artwork consisting of a pair of hand-held sculptures designed to engender reflection on the entwined notions of touch and consent. The piece requires two participants, establishing simultaneous co-operation and the mediation of contact through a device, offering the possibility of a playfulness that bypasses cultural taboos.

The programming of the first prototype is done by Patricia, using Arduino, touch sensors, heating elements and haptic speakers.