Hun werk als ontwerper verkent nieuwe vormen van intimiteit die verder gaan dan de menselijke ervaring en tijdschaal. Aldaar waar data van een object gescheiden wordt van het object zelf, en het Zelf in zichzelf kritisch bevraagd wordt. De welbekende ‘glitch’ binnen het gedrag van slimme technologie wordt heroverwogen en gebruikt als communicatiemiddel.

Ze verdiept zich in de complexiteiten van (niet-)menselijk gedrag, psychologie, sociale vraagstukken, evenals het digitale en het esoterische. Hun werk geeft ruimte aan diverse vormen van bewustzijn, die conventionele normen uitdagen en de mogelijkheden van onconventioneel ontwerp omarmt.

Binnen deze ruimte gebruikt hen speculatieve scenario's waar (afgedankte) objecten, of ze nu huishoudelijk zijn of uit de natuur komen, een nieuwe en opwindende rol krijgen in het leven. Door wetenschappelijk onderzoek, filosofische- en queer theorieën te integreren met een persoonlijk poëtisch element, laat het mensen met een vervreemd maar verwonderd gevoel achter; een wereld ervaren waarin het eigen bestaan nietszeggend is.

Vanwege hun diepe verbondenheid en affiniteit met het niet-menselijk leven, vindt hen het interessant om hun persoonlijke ervaringen te vergelijken met die van een levenloos object; ze plaatst zich in een kwetsbare positie naast de anderRoombamancy
  • 2021
  • Avans Expertise Centre of Technical Innovation
  • FIC Festival Breda
read Documentation Roombamancy


As we incorporate machines capable of autonomous behaviour into our lives, we find ourselves in a situation where we expect them to listen to us. But, what if the roles were reversed, and we started listening to the machines instead? This forces us to reconsider the concept of a 'glitch' in domestic robots. Roombamancy researches and explores how robots can potentially be used for divinatory purposes. With this perspective, we can examine two evolving relationships: one between humans and robots, and the other between humans and the Universe.

During this experimental research phase we tested multiple forms of divination together with a Roomba. I am currently working on translating and concluding the results to fit on this webpage.

watch Video